MÖJLIGGÖR KLINISKA BESLUT UNDER FÖRSTA PATIENTBESÖKET

ID NOW™ är enkelt, snabbt och exakt och ger molekylära resultat för COVID-19, influensa, RSV och Strep A.

MÖJLIGGÖR KLINISKA BESLUT UNDER FÖRSTA PATIENTBESÖKET

ID NOW™ är enkelt, snabbt och exakt och ger molekylära resultat för COVID-19, influensa, RSV och Strep A.

ID NOW™
COVID-19

Detekterar Sars-CoV-2 på 13 minuter eller mindre1

ID NOW™ 
INFLUENZA A & B 2

Positiva resultat redan efter 5 minuter2

ID NOW™
RSV

Resultat på
13 minuter eller mindre

ID NOW™
STREP A 2

Snabbaste Strep A-testet – positiva resultat på endast 2 minuter3

ID NOW™ COVID-19

Detekterar Sars-CoV-2 på 13 minuter eller mindre1

ID NOW™ 
INFLUENZA A & B 2

Positiva resultat redan efter 5 minuter2

ID NOW™ RSV

Resultat på
13 minuter eller mindre

ID NOW™
STREP A 2

Snabbaste Strep A-testet – positiva resultat på endast 2 minuter3

KONTAKTA OSS FÖR ATT FÅ REDA PÅ MER

EXTRAORDINÄR TEKNIK

ID NOW™ är den snabbaste patientnära
molekylära plattformen på marknaden.4
 

ID NOW ™ använder beprövad isotermisk molekylär teknologi och en intuitiv plattform, vilket ger marknadens snabbaste och mycket noggranna molekylära resultat på 2 till 13 minuter.4

FÅ REDA PÅ MER MED DENNA ANIMERADE FILM

Molekylär teknik PCR ID NOW™
Mål DNA/RNA DNA/RNA
Vanlig detektionsmetod Molekylär fyrprob Molekylär fyrprob
Amplifiering Ja Ja
Metod för att öppna DNA Värme Enzym
Kräver termocykling Ja Nej
Tid för resultat Efter 15 minuter - timmar ≤13 minuter

EXTRAORDINÄR TEKNIK

ID NOW™ är den snabbaste patientnära molekylära plattformen på marknaden.4
 

ID NOW ™ använder beprövad isotermisk molekylär teknologi och en intuitiv plattform, vilket ger marknadens snabbaste och mycket noggranna molekylära resultat på 2 till 13 minuter.4

Molekylär teknik PCR ID NOW™
Mål DNA/RNA DNA/RNA
Vanlig detektionsmetod Molekylär fyrprob Molekylär fyrprob
Amplifiering Ja Ja
Metod för att öppna DNA Värme Enzym
Kräver termocykling Ja Nej
Tid för resultat Efter 15 minuter-timmar ≤13 minuter

Learn more in this animation

SNABBA RESULTAT.
SNABBA BESLUT.

OPTIMERA ARBETSFLÖDET OCH PATIENTGENOMSTRÖMNINGEN

Förkorta väntetiderna och vistelsens längd.5,6 Genomsnittlig patientbesökstid är 15,7 minuter7

EFFEKTIV ANVÄNDNING AV ISOLATIONSRESURSER OCH PROCEDURER

Minska risken för sjukhusinfektion och utbrott8

LÄMPLIG ANVÄNDNING AV ANDRA TESTER

Minska onödig avbildning, blod- och urinkulturer osv.9,10

LÄMPLIGA INSKRIVNINGAR

Minska onödiga inskrivningar och förbättra sänghanteringen6

EFFEKTIV ANVÄNDNING AV TESTRESURSER

Snabbare resultattider kan leda till kortare behandlingstid och mindre behov av instrument 

ANTIBIOTISK ADMINISTRERING

Minska onödig antibiotikaanvändning.9-11
Minska biverkningar av läkemedel5

UTFORMAD FÖR FLERA INSTÄLLNINGAR SOM PÅVERKAR PATIENTVÅRDEN

ANVÄNDARVÄNLIG

 • Liten och bärbar. Maximerar bänkutrymmet och kan användas för patientnära vård

 • Pekskärm med visuellt gränssnitt och stegvisa anvisningar

 • Automatisk visning av resultat på skärmen eliminerar subjektivitet och tolkningsfel

 • Färgkodade testförbrukningsartiklar som hjälp för användaren

 • Levereras klar för anslutning till branschledande uppkopplingslösningar med öppna plattformar

FÅ REDA PÅ MER MED DENNA ANIMERADE FILM

ÖKAR SANNOLIKHETEN FÖR DETEKTION 

 • Konventionella icke-molekylära metoder har suboptimala detektionsgränser

 • Prover med små mängder virus/bakterier kan resultera i falska negativa resultat.

 • Även om du startar med bara några hundra virus eller bakterier amplifierar ID NOW™ provet upp till en miljard gånger!

 • Revolutionerande molekylär amplifiering ökar sannolikheten för detektion, vilket kan kompensera för suboptimal provtagning

UTFORMAD FÖR FLERA INSTÄLLNINGAR SOM PÅVERKAR PATIENTVÅRDEN

Easy to use

 • Small and portable. Maximises bench space and can be used at the point of care

 • Visual touchscreen interface with step-by-step instructions

 • Automated on-screen results eliminate all subjectivity and interpretation errors

 • Color-coded test consumables to guide the user

 • Out-of-the-box connectivity to industry-leading open-platform connectivity solutions

Learn more in this animation

Ökar sannolikheten för detektion  
 • Konventionella icke-molekylära metoder har suboptimala detektionsgränser

 • Prover med små mängder virus/bakterier kan resultera i falska negativa resultat.

 • Även om du startar med bara några hundra virus eller bakterier amplifierar ID NOW™ provet upp till en miljard gånger!

 • Revolutionerande molekylär amplifiering ökar sannolikheten för detektion, vilket kan kompensera för suboptimal provtagning

ID NOW™ COVID-19

Detekterar SARS-CoV-2 på
13 minuter eller mindre1
 • Molekylära COVID-19-provresultat på bara några minuter gör att kliniska beslut kan fattas snabbt under patientens första besök

 • Den lättanvända plattformen är utformad för patientnära användning i en mängd olika vårdmiljöer

 • Direkta provtyper inkluderar:

  • Svalgprov

  • Näsprov

  • Nasofaryngealt prov

ID NOW™ COVID-19

Detekterar SARS-CoV-2 på
13 minuter eller mindre1
 • Molekylära COVID-19-provresultat på bara några minuter gör att kliniska beslut kan fattas snabbt under patientens första besök

 • Den lättanvända plattformen är utformad för patientnära användning i en mängd olika vårdmiljöer

 • Direkta provtyper inkluderar:

  • Svalgprov

  • Näsprov

  • Nasofaryngealt prov

ID NOW™ INFLUENZA

A & B 2

De snabbaste molekylära influensatestet blev precis ännu snabbare och bättre. 

 • Nu med tidig detektion – ger positiva resultat på endast 5 minuter2

 • Detekterar upp till 42 % fler korrekta positiva resultat jämfört med antigendetektionstester12

 • Förvaras i rumstemperatur

ID NOW™ INFLUENZA A & B 2

De snabbaste molekylära influensatestet blev precis ännu snabbare och bättre. 

 • Nu med tidig detektion – ger positiva resultat på endast 5 minuter2

 • Detekterar upp till 42 % fler korrekta positiva resultat jämfört med antigendetektionstester12

 • Förvaras i rumstemperatur

ID NOW™ RSV

De snabbaste RSV-resultaten när det gäller.
 • Resultat på 13 minuter eller mindre

 • 25 % mer korrekta positiva resultat än snabba antigendetekteringstester10,13

 • Förvaras i rumstemperatur

ID NOW™ RSV

De snabbaste RSV-resultaten när det gäller.
 • Resultat på 13 minuter eller mindre

 • 25 % mer korrekta positiva resultat än snabba antigendetekteringstester10,13

 • Förvaras i rumstemperatur

ID NOW™ STREP A2

Det snabbaste Strep A-testet som inte behöver bekräftas med odling

 • Det snabbaste Strep A-testet – positiva resultat på endast 2 minuter3

 • Förbättrad molekylärsensitivitet eliminerar behovet av att bekräfta negativa resultat med odling8

 • Nästan 90 % färre falska negativa resultat än vid snabba antigendetekteringstester8,14*

 
*Baserat på rapporterade sensitiviteter för RADTs och ID NOW Strep A 2

ID NOW™ STREP A 2

Det snabbaste Strep A-testet som inte behöver bekräftas med odling

 • Det snabbaste Strep A-testet – positiva resultat på endast 2 minuter3

 • Förbättrad molekylärsensitivitet eliminerar behovet av att bekräfta negativa resultat med odling8

 • Nästan 90 % färre falska negativa resultat än vid snabba antigendetekteringstester8,14*

 
*Baserat på rapporterade sensitiviteter för RADTs och ID NOW Strep A 2

References

1. Internal clinical data, held on file. 
2. Moore N, et al. Evaluation of the Alere™ i Influenza A & B 2 Assay. 2018 ASM Clinical Virology Symposium, West Palm Beach, FL. Poster.
3. ID NOW™ Strep A 2 clinical trial data, held on file.
4. Abbott Press Release: Abbott Introduces the Next Generation of Influenza A & B and Strep A Assays with Fastest-Ever Time to Molecular Results.
5. Barenfager J, et al. Clinical and Financial Benefits of Rapid Detection of Respiratory Viruses: an Outcomes Study. J Clin Microbiol. 2000;38(8):2824-2828.
6. Mills JM, et al. Rapid testing for respiratory syncytial virus in a paediatric emergency department: benefits for infection control and bed management. Journal of Hospital Infection. 2011;77:248-251.
7. Tai-Seale M, et al. Time Allocation in Primary Care Office Visits. Health Serv Res. 2007;42(5):1871-1894.
8. ID NOW™ Strep A 2 Product Insert.
9. Mackie PLK, et al. Evaluation of an acute point-of-care system screening for respiratory syncytial virus infection. Journal of Hospital Infection. 2001;48(1):66-71.
10. Chartrand C, et al. Diagnostic accuracy of rapid antigen detection tests for respiratory syncytial virus infection: systematic review and meta-analysis. J Clin Microbiol. 2015;53(12):3738-3749.
11. Bonner AB, et al. Impact of the Rapid Diagnosis of Influenza on Physician Decision-Making and Patient Management in the Pediatric ED: Results of a Randomized, Prospective, Controlled Trial. Pediatrics. 2003;112(2):363-367. 
12. Chartrand C, et al, Accuracy of Rapid Influenza Diagnostic Tests A Meta-analysis. Ann Intern Med. 2012;156(7);500-511.
13. ID NOW™ RSV Product Insert.
14. Cohen JF, et al. Rapid antigen detection test for group A streptococcus in children with pharyngitis. Cochrane Database Syst Rev. 2016,7(7):CD010502.

©2021 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.  Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Photos displayed are for illustrative purposes only. Any person depicted in such photographs is a model. COL-06544

References

1. Internal clinical data, held on file. 
2. Moore N, et al. Evaluation of the Alere™ i Influenza A & B 2 Assay. 2018 ASM Clinical Virology Symposium, West Palm Beach, FL. Poster.
3. ID NOW™ Strep A 2 clinical trial data, held on file.
4. Abbott Press Release: Abbott Introduces the Next Generation of Influenza A & B and Strep A Assays with Fastest-Ever Time to Molecular Results.
5. Barenfager J, et al. Clinical and Financial Benefits of Rapid Detection of Respiratory Viruses: an Outcomes Study. J Clin Microbiol. 2000;38(8):2824-2828.
6. Mills JM, et al. Rapid testing for respiratory syncytial virus in a paediatric emergency department: benefits for infection control and bed management. Journal of Hospital Infection. 2011;77:248-251.
7. Tai-Seale M, et al. Time Allocation in Primary Care Office Visits. Health Serv Res. 2007;42(5):1871-1894.
8. ID NOW™ Strep A 2 Product Insert.
9. Mackie PLK, et al. Evaluation of an acute point-of-care system screening for respiratory syncytial virus infection. Journal of Hospital Infection. 2001;48(1):66-71.
10. Chartrand C, et al. Diagnostic accuracy of rapid antigen detection tests for respiratory syncytial virus infection: systematic review and meta-analysis. J Clin Microbiol. 2015;53(12):3738-3749.
11. Bonner AB, et al. Impact of the Rapid Diagnosis of Influenza on Physician Decision-Making and Patient Management in the Pediatric ED: Results of a Randomized, Prospective, Controlled Trial. Pediatrics. 2003;112(2):363-367. 
12. Chartrand C, et al, Accuracy of Rapid Influenza Diagnostic Tests A Meta-analysis. Ann Intern Med. 2012;156(7);500-511.
13. ID NOW™ RSV Product Insert.
14. Cohen JF, et al. Rapid antigen detection test for group A streptococcus in children with pharyngitis. Cochrane Database Syst Rev. 2016,7(7):CD010502.

©2021 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.  Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Photos displayed are for illustrative purposes only. Any person depicted in such photographs is a model. COL-06544